Кметът на Банско: Ще има промени в Закона за местните данъци и такси

Касаят облагането с по-високи данъци на жилищни имоти, които не са основно жилище

Кметът на Община Банско се обърна със съобщение към жителите на общината:
"Уважаеми съграждани,
 Конституционен съд отмени текста на чл. 22 от Закона за местните данъци и такси, касаещ облагането с по-високи данъци на жилищни имоти, които не са основно жилище, не са отдадени под наем и не са категоризирани като места за настаняване по Закона за туризма, намиращи се в куротни населени места. Към момента съществуват различни становища по отношение на това как ще се прилага решението на съда и дали платените към момента данъци за 2019 г. се третират като надвнесени и съответно да се възстановяват или прихващат. В тази връзка проведох разговор с г-жа Менда Стоянова, председател на комися „Бюджет и Фианнси” към 44-то Народно събрание, като нейното мнение е, че в рамките на две седмици ще бъдат внесени и приети промени в Закона за местните данъци и такси, което да реши казуса и даде яснота.  Технически преизчисляването ще стане в рамките на три работни дни от датата на влизане в сила на решението. Всички заинтересовани страни ще бъдат уведомени по подходящия начин", информира кметът Икономов.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"