България отново е втора в ЕС по брой на жертви в катастрофи

През 2018 г. по нашите пътища на всеки един милион са загинали 88 души

България отново е на дъното в Европейския съюз по брой на жертви в катастрофи. През 2018 г. по нашите пътища на всеки един милион население са загинали 88 души. Пред нас е само Румъния с 96 убити на 1 млн. жители. Двете страни са единствените в Евросъюза с над 80 смъртни случая на 1 милион души. Данните бяха публикувани в уебсайта на Европейската комисия, съобщават от СБА.
Подобна бе статистиката и за 2017 г. – Румъния първа по брой на смъртни случаи, а България втора, въпреки че миналата година у нас има намаление с 9% в сравнение с предходната, докато в съседската страна то е само 4%.
Непосредствено след нас с най-висока смъртност при ПТП са Латвия (78) и Хърватия (77).
През миналата година  около 28 100 са жертвите на пътни превозни средства в  28-те държави-членки на ЕС. Това е намаление с 21% в сравнение с 2010 г. Средната смъртност в Евросъюза е  49 смъртни случая на 1 милион жители, като по-голямата част от държавите в ЕС са регистрирали по около 60 смъртни случая на 1 млн. жители, а осем държави - под 40.
Според предварителните данни за 2018 г. с най-добри резултати за пътна безопасност са Великобритания (28), Дания (30) и Ирландия (31). Въпреки че средното намаление на броя на смъртните случаи по пътищата е само 1% за периода 2017-2018 г. за целия ЕС,  някои страни са постигнали голям напредък, като Словения с 13% спад, Литва с 11%, България с 9%, Словакия и Кипър с 8%, отбелязват още от Еврокомисията. Оттам публикуват  характерна за всяка държава информация, която показва кой къде е в пътната безопасност:
Австрия:  Резултатите от безопасността на движението по пътищата в Австрия са се подобрили повече от средното за ЕС от началото на десетилетието (28%), като са намалели до 45 смъртни случая на един милион жители през 2018 г.
Белгия: Броят на смъртните случаи по пътищата на един милион жители в Белгия е малко над средния за ЕС (52 смъртни случая на един милион жители) и се е подобрил с 30% между 2010 г. и 2018 г.
България: Броят на смъртните случаи по пътищата на един милион жители в България (88) е вторият най-висок в ЕС, въпреки намалението с 9% в сравнение с предходната година.
Хърватия:  След добър напредък в намаляването на броя на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия от 2010 г. (-26%), броят на смъртните случаи е намалял с още с 4% през 2018 г., достигайки 77 на милион жители.
Кипър: Броят на смъртните случаи е намалял с 8% от 2017 г. до 2018 г. (57 смъртни случая на милион жители през 2018 г. в сравнение с 62 през 2017 г.).
Чехия: Броят на смъртните случаи по пътищата на милион жители е над средния за ЕС и се е увеличил с 14% от предходната година -  от 55 на 62.
Дания: Дания има отличен рекорд за пътна безопасност, доста под средния за ЕС, с 30 смъртни случая на милион жители както през 2017 г., така и през 2018 г.
Естония: След години на впечатляващи резултати, смъртността в Естония достигна 51 смъртни случая на един милион жители през 2018 г. в сравнение с 36 през 2017 г., което представлява увеличение от 40%. Тъй като Естония е сравнително малка страна, цифрите се колебаят всяка година.
Финландия: Финландските резултати от пътната безопасност са по-добри от средните за ЕС с 43 смъртни случая на един милион жители. Това представлява малко (1%) намаление в сравнение с 2017 г.
Франция: Франция намали броя на смъртните случаи по пътищата с 5% през 2018 г. в сравнение с 2017 г. Така че смъртността от пътнотранспортни произшествия е малко под средната за ЕС, като през 2018 г. са убити 48 души на милион жители.
Германия: Германия се представя по-добре от средното за ЕС, с 39 смъртни случая на милион жители, дори и да е отбелязало увеличение от 3% през 2018 г. в сравнение с предходната година.
Гърция: Гърция е постигнала впечатляващи подобрения в показателите си за безопасност по пътищата от 2010 г. (45%). Въпреки това, броят на смъртните случаи по пътищата в Гърция все още е значително по-висок от средния за ЕС: 64 на милион жители през 2018 г.
Унгария:  През 2018 г. 64 души на милион жители са загинали по унгарските пътища, което представлява увеличение с 1% в сравнение с предходната година.
Ирландия: Ирландия е трета по безопасност на движението по пътищата през 2018 г., с 31 смъртни случая на един милион жители и подобрение с 30% между 2010 и 2018 година.
Италия: Нивото на смъртност на пътя в Италия се е подобрило с 20% през 2018 г. в сравнение с цифрата за 2010 г., като приблизително 55 са смъртните случая на милион жители през м.г.
Латвия: Въпреки че Латвия е постигнала впечатляващо намаление с 31% от 2010 г. насам, миналата година резултатът от пътната безопасност се е влошил с 10% в сравнение с 2017 г. Със 78 смъртни случая на един милион жители Латвия се нуждае от постоянни усилия да достигне средната стойност за ЕС.
Литва: Дялът на жертвите от пътна смъртност в Литва се е подобрил с 11% през 2018 г. в сравнение с цифрата за 2017 г., като е намалял до 61 смъртни случая на един милион жители. Този процент обаче е все още над средния за ЕС (49).
Люксембург: Временните данни показват влошаване на състоянието на пътната безопасност в страната през 2018 г. с 60 смъртни случая на един милион жители през 2018 г. в сравнение с предходната година. Що се отнася до всички малки страни обаче, цифрите обикновено се колебаят значително всяка година.
Малта: През 2018 г. Малта регистрира 38 пътнотранспортни произшествия на милион жители, което е под средното за ЕС. Това означава намаление с 5% в сравнение с предходната година. Тук често има колебания в статистиката поради малкото жители.
Полша: Полша е постигнала добър напредък през последното десетилетие, с 26% намаление от 2010 г. до 2018 г., но все още отчита по-голям брой смъртни случаи по пътищата от средното за ЕС (76 на милион жители в сравнение със средното за ЕС - 49).
Португалия: Португалия е постигнала значително намаление на броя на пътните смъртни случаи на милион жители от 2010 г. насам (с 35%). Между 2017-та и 2018-та обаче делът на смъртните случаи леко се е увеличил с 1% -  до 59 смъртни случая на един милион жители.
Румъния: Безопасността на движението в Румъния се е подобрила с 4% между 2017 и 2018 г. Въпреки това, Румъния все още е на дъното на списъка на ЕС с показатели, като през миналата година има 96 смъртни случая на милион жители.
Словакия: Словакия е подобрила показателите си за безопасност по пътищата от 2010 г. с 28% - повече от средното за ЕС. Освен това от 2017 г. до 2018 г. Словакия регистрира 8% намаление на броя на смъртните случаи по пътищата, достигайки 46 смъртни случая на един милион жители.
Словения: Словения е постигнала добър напредък в постиженията си в областта на безопасността на движението по пътищата, като сега е над средния за ЕС със 44 смъртни случая на един милион жители, което представлява намаление с 13%  за 2017 г.-2018 г.
Испания: Испания се справя добре с пътната безопасност, запазвайки позицията си сред добрите изпълнители с 39 смъртни случая на милион жители през миналата година.
Швеция: Швеция е с петият най-добър показател по пътна безопасност през 2018 г. с 32 смъртни случая на един милион жители. Страната е винаги сред най-добрите, въпреки че регистрира значително увеличение от 28 на сто на броя на смъртните случаи от 2017 г. до 2018 г.
Холандия: През последните години Холандия постигна много добър рекорд за пътна безопасност, като регистрира 31 смъртни случая на милион жители през 2017 г. - доста под средното за ЕС ниво от 49. Страната на лалетата още не е публикувала предварителни данни за 2018 г.
Великобритания: Обединеното кралство продължи отличния си рекорд за пътна безопасност с приблизително 28 смъртни случая на един милион жители през 2018 година.
От ЕК отбелязват още, че през периода 2010—2018 г. най-големият спад в броя на смъртните случаи по пътищата е отчетен от Гърция (45%) и Литва (43%), следвана от Португалия (35%) и Словения (34%) . Средното намаление в ЕС за същия период е 21%. За България то е около 20 на сто, но въпреки това нивата на смъртност остават високи.
Според данните от статистиката на ЕК за 2017 г. 21% от всички убити по пътищата са пешеходци.  
Велосипедистите представляват 8% от всички жертви на пътнотранспортни произшествия. Броят на загиналите при велосипедисти намалява само с 2% между 2010 и 2017 г., което е много по-ниско от общото намаление на смъртността (20%). На мотористите се падат 15% от смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия.
През 2017 г. 34% от всички жертви на пътнотранспортни произшествия са били във възрастовата група 25-49 години. Почти 13% от загиналите по пътищата на ЕС са на възраст между 18 и 24 години. Това означава, че младите хора са много по-застрашени от средното население. По-голямата част (67%) от младите хора, загинали при пътни катастрофи, са били шофьори, докато само 8% са били пешеходци. Хората над 65-годишна възраст пък са особено застрашени като пешеходци.
необходимата правоспособност или ако деянието е на пешеходна пътека.