СБА търси най-добрия млад шофьор в България

Могат да участват шофьори до 26-годишна възраст

СБА се готви да избере новия "Най-добър млад шофьор на България".
Във второто издание на „Най-добър млад шофьор на България“ могат да участват всички шофьори до 26-годишна възраст. Те ще трябва да демонстрират познания на правилата за движение по пътищата, познаване на автомобилите и автомобилните технологии и най-вече знания и умения за безопасно шофиране, както и реакции в случай на автомобилна катастрофа и неочаквана авария на пътя. Кампанията се проведе  за първи път в България през 2018 г. с над 3500 участници. През последните години редица европейски страни като Словения, Чехия и Полша провеждат инициативата на регионално ниво.
Всеки имаш право да участва, ако е шофьор с до 5-годишен стаж зад волана, на възраст до 26 години и няма влезли  в сила наказателни постановления или издадени фишове.
Кампанията стартира с първия етап (теоретичен) - онлайн тест с въпроси в областта на правилата за движение по пътищата, безопасността на движението, експлоатацията на автомобила и поведението зад волана. Тестът е активен за всички желаещи до 19 април 2019 г. На всеки въпрос участникът трябва да избере един или няколко правилни отговора от предложените според пояснението в самия въпрос. За попълването на теста всеки участник разполага с определено време.
Най-добрите ще бъдат избрани на база брой верни отговори и бързина на решаване.
Най-добрите 30 участници ще се класират във втория етап (практически) според броя на правилните отговори и времето, за което са решили теста. Участниците ще бъдат поканени за финала в центъра на София на 18 май 2019 г. Там те ще преминат през няколко различни изпитания, за да покажат уменията си за шофиране, своята прецизност, автомобилни познания, но също така и как реагират в случай на авария и как трябва най-правилно да окажат първа помощ на пострадал.
Участието във всяка една от задачите по време на втория етап на кампанията ще носи точки на финалистите. След като приключи практическата част, точките ще бъдат сумирани и така ще бъде определен новият „Най-добрият млад шофьор на България“.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"