Избрани Новини

В рамките на година: В ОДМВР - Плевен са регистрирани 3524 престъпления

Преобладаващи са престъпленията против собствеността

През 2018 година в ОДМВР-Плевен са регистрирани 3 524 престъпления, при 4 455 броя за  2017 година. В структурата на криминалната престъпност на територията на Област Плевен, преобладаващи са престъпленията против собствеността, с относителен дял от около 42% следвани от общоопасните престъпления, с относителен дял от около 31%, и  престъпленията против личността, с относителен дял  от около 5% .        

При регистрирани престъпления против личността през 2018 година, сравнено с 2017 година е налице намаление с около 13 %. При тежките престъпления против личността, сравнено с 2017 година, намаление се отчита при убийствата с 3 броя, при трафика на хора с 9 броя и при отвличанията с 4 броя. 

През 2018 година са регистрирани 1 503 престъпления против собствеността, при 1 864 броя за 2017 година или е налице намаление на регистрираните престъпления с 361 броя /около 19 %/. 

През 2018 година служителите на ОДМВР-Плевен са разкрили 1857 престъпления от общо регистрирани 3524 престъпления, като е постигнат процент на разкриваемост от 52,64%,  докато през същия период на 2017 година, при регистрирани 4455 престъпления са разкрити 2326 броя или 52,21%. Допълнително са разкрити 412 престъпления, регистрирани в предходни периоди, при 382 за отчетния период на 2017 год. 

През 2018 година трета колективна награда “Полицай на годината” бе присъдена на сектор „Противодействие на криминалната престъпност“ към отдел „Криминална полиция“ при ОДМВР-Плевен. Високото отличие е за разкриване на извършени грабежи през периода от 2016 година до 2018 година на значителни парични суми на лица, осъществяващи инкасова дейност, за разкрити телефонни измами, както и за три организирани групи за извършване на кражби от магазини. Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)