Обновяват учебни заведения в Гоце Делчев

Събитията започват от 10 часа

Община Гоце Делчев организира информационни събития по проект „Обновяване на образователната инфраструктура в гр.Гоце Делчев“ на стойност 6 186 670.00 лева, финансиран с договор за БФП № BG16RFOP001-1.028-0002-C01 от Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г.

ПРОГРАМА на информационните събития за 21 март (четвъртък):

- 10.00 часа – Първоначална пресконференция за представяне на проекта. Място на провеждане: зала Общински съвет гр.Гоце Делчев, сграда на Община Гоце Делчев, ул.Царица Йоанна №2, ет.2

- 11.00 часа – Официална церемония „първа копка“ на обект Детска градина „Калинка“ гр.Гоце Делчев. Място на провеждане: двор на детската градина, ул.Драгоман №15

- 12.00 часа – Официална церемония „първа копка“ на обект Второ основно училище гр.Гоце Делчев. Място на провеждане: двор на училището, бул.Гоце Делчев №13Снимка на Деня

Щрихи от Плевен