В ЮЗУ обсъждат темата "Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск“

Кръглата маса е от 11:00 ч.

Днес от 11:00 ч. в зала 412 (Учебен корпус №1 ) на ЮЗУ "Н.Рилски" - Благоевград ще се проведе кръгла маса на тема "Социална и педагогическа подкрепа за деца в риск". Модератори на срещата ще бъдат Юлиана Ковачка и Димитър Шопов.
Основните теми, които ще бъдат обсъдени по време на форума, са:
•    Доброволчески инициативи - представяне опита на настоящи и бивши студенти, реализирали се в социопедагогическата сфера;
•    От практиката към теорията - междуинституционално партньорство;
•    Професионална реализация на социалния педагог.
Организатори на кръглата маса са катедра "Педагогика" към Факултета по педагогика и Центърът за обществена подкрепа,  Дупница.
Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"