Избрани Новини

Представят резултатите от проект за Дома на културата в Сандански

Ще има празничен концерт

Днес от 11:00 часа в Дома на културата в град Сандански, във фоайето на втори етаж 2 – Галерия, ще се проведе заключителна пресконференция по проект  BG16RFOP001-2.001-0094 „Подобряване на енергийната ефективност на сградата на Дома на културата в град Сандански”, изпълняван по договор за безвъзмездна финансова помощ BG16RFOP001-2.001-0094-С01, по Приоритетна ос 2: „Подкрепа за енергийна ефективност в опорни центрове в периферните райони“, Процедура „Енергийна ефективност в периферните райони“  BG16RFOP001-2.001 на Оперативна програма „Региони в растеж 2014 – 2020 г.”
Ще бъдат представени постигнатите резултати по проекта, изпълнените дейности и разходваните средства по бюджета на проекта за подобряване на енергийната ефективност в най-важната и представителна сграда на културната инфраструктура на град Сандански и община Сандански.
Изградената през 1979 г. сграда с разгъната застроена площ от 5 327 кв.м., след реализацията на комплекса от строителни дейности, постигна енергиен клас „B”, а новата централизирана система за отопление, вентилация и климатизация, позволи постигането на необходимият комфорт на ползване, при ниски енергийни разходи.
В края на срещата ще се проведе кратък празничен концерт, на който самодейците от културната институция ще зарадват със свои изпълнения присъстващите.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)