Обновиха още 5 жилищни кооперации в Разлог

Ще представят новите градски визии на блоковете

Днес от 11.30 ч. в залата на Общински съвет в Разлог ще се проведе заключителна конференция и пресконференция по повод приключване на проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в Разлог – втора група“ (СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул."Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул."Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул."Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул."Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул."Цар Иван Асен" II, бл. 1)“, Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03.
По време на конференцията ще бъдат представени постигнатите резултати и новите градски визии на блоковете.
По проекта са изпълнени строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, както и други мерки набелязани при извършения енергиен одит на сградите. Освен тези мерки в изпълнение по проекта е осигурена достъпна среда за хора с увреждания за 5-те многофамилни жилищни сгради.
Общата стойност на проекта е 1 297 408.59 лв., от които европейското съфинансиране е в размер 1 099 998.19 лв., националното съфинансиране е 194 117.33 лв. и собствено съфинансиране е 3 293.07 лв. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. Бенефициент е община Разлог.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен