60 пожара в сухи треви възникнали само за седмица в областта

Животът

10-03-2019, 13:15

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Пожарникарите предупреждават – спазвайте правилата

Навлизаме в пролетно – летният сезон, характерен с повишаване на температурите и продължителни засушавания, с което значително се увеличават предпоставките за възникване на пожари в селското стопанство, горските и полските територии в страната.

Само за изминалата седмица възникналите пожари в сухи треви на територията на Област Велико Търново са 60. 16 са само огнищата, гасени в петък – 8-ми март, в региона. Тези пожари не само оказват значително въздействие върху околната среда, но често застрашават и навлизат в горски територии. Не са редки и случаите, в които се засягат и жилищни сгради, стопански постройки, лозя и овощни гради, като по този начин унищожават домове и поминък. За гасенето на тези пожари се изискват много усилия и ангажирането на голям брой служители и пожарна техника, което намалява възможността за оказване на помощ от страна на службите за пожарна безопасност при възникване на други инциденти.

Спазвайки някои основни правила, можем значително да намалим риска от пожар.

Не трябва да се пали огън на открито във ветровито време. Това е предпоставка за пренасяне на големи разстояния на запалени частици и може да доведе до бързо разпространение на пожара с обхващане на значителни площи от огъня.

Не трябва да изхвърляме неизгасени цигари и бутилки.  Освен че замърсяват околната среда бутилките могат да имат ефекта на лупа, която да предизвика пожар. 

Когато се пали огън в двора, трябва предварително огнището да бъде обезопасено. Покрай него не трябва да има горими материали, а в близост да бъдат подготвени подръчни уреди за пожарогасене (съдове с вода и пясък, тупалки и др.).

Паленето на огън в близост до стрехите на сградите и под клоните на дърветата крие опасност от пренасяне на огъня и неговото бързо разпространение. 

Никога не трябва накладен огън да бъде оставян без наблюдение!

В случай, че забележите възникнал пожар трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112. За да улесните намирането на пожара и спомогнете за бързото пристигане на екипите на пожарната трябва да съобщите къде е пожара, какво гори има ли застрашени хора и/или сгради, вашите имена и телефон за обратна връзка в случай на нужда.

След съобщаването за пожара всеки трябва да прецени може ли да загаси пожара или да помогне той да не се разпространи. Ако се опитвате да гасите възникнал пожар, трябва да помните, че най-важна е вашата безопасност и тази на останалите хора. Не предприемайте излишни рискове, а преценявайте силите и възможностите си. 

Статистиката показва, че най-честите причини за възникването на пожар в сухи треви са небрежността при боравене с открит огън и умишлените действия. Бъдейки внимателни и спазвайки описаните по-горе основни правила за пожарна безопасност всеки от нас може да допринесе за опазването на собственото и чуждото имущество, както и на околната среда.

Умишлените действия трудно могат да бъдат предотвратени, но всеки може да помогне при откриването извършителя и неговото санкциониране. В случай, че сте станали свидетел на действия, които са предизвикали пожар можете да сигнализирате в районните служби за пожарна безопасност или в управленията на МВР. Закона за министерството на вътрешните работи дава възможност на служителите на министерството да налагат административни санкции в размер от 200 до 2000лв на физически лица.

В последните няколко години се наблюдава и тенденция за използване на опожаряването на пасища като начин за тяхното почистване. За да предотврати това РДПБЗН – В. Търново и Областна дирекция „Земеделие“ ще започне непрекъснат обмен на информация, за да локализирани такива случаи. При констатиране на опожаряване на пасища ще бъдат предприемани незабавни мерки налагане на предвидените в закона санкции

 Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"