КЗП забрани и санкционира нелоялна практика на фирма за дограми

Системно нарушавала задълженията си по договори с клиенти

Фирма за дограми е сключвала договори с потребители, като предварително е знаела, че няма да е в състояние да изпълни изцяло и в срок поетите от нея ангажименти. Търговецът системно нарушавал задълженията си и не възстановявал на клиентите заплатените от тях суми по сключените и неизпълнени договори. Това съобщи Константин Райков, член на Комисията за защита на потребителите (КЗП), в Новините на TV+ в края на зимния сезон и в навечерието на кампанията за ранни записвания за извършване на такъв тип услуги с отстъпки.    
Потребителите са били мотивирани от цените на предлаганата от фирмата дограма и сроковете за изпълнение на поръчките, сключвали са договори, а след това икономическите им интереси са съществено увредени, тъй като са заплатили определена сума, а договорът не е изпълнен в уговорения срок.
„Конкретният търговец рекламираше и предлагаше услуга по изработка и монтаж на нова дограма. Беше събрал авансово суми от клиенти, като някои от тях се оплакаха и при нас. Причината е, че повече от месец след изтичането на определения в договора срок търговецът не е предприел абсолютно нищо по изпълнението на задълженията си, въпреки предплатените суми”, обясни Райков.
В хода на проверките по постъпилите жалби от граждани фирмата е дала пред контролния орган различни обяснения. Например, че някои потребители не са осигурили достъп до обекта в работното време, че на други клиенти дограмата вече е монтирана и те са компенсирани, на трети пък е дадено обещание, че ще им бъдат възстановени заплатените суми. Но документи, удостоверяващи извършени действия във връзка с което и да е от тези твърдения, не са били представени.
„След като Комисията недвусмислено доказа, че търговецът е действал по този начин, обяви практиката за нелоялна”, посочи Райков. За подобни нарушения законът предвижда санкция до 30 000 лв.  
Засегнатите от прилаганата нелоялна практика потребители, могат да се възползват от влязлата в сила Заповед № 920/19.11.2018 г. на КЗП и да поискат разваляне на договора с търговеца. Те имат право и да претендират за обезщетение по общия ред. Правото да се иска обезщетение се погасява в срок 5 години от влизането в сила на заповедта.
„Предупреждаваме отново потребителите да внимават, когато сключват договори за различни услуги, включително и за изработка на дограми”, обърна внимание Райков.  Снимка на Деня

Щрихи от Плевен