174 специализирани полицейски операции проведоха в дните около 3 март

Установени са 83 неправоспособни, но управлявали МПС

На 2 срещу 3 март 2019 г. на територията на 28 ОДМВР се проведоха 174 специализирани полицейски операции „Алкохол, наркотици и неправоспособност“. В резултат на действията на пътните полицаи са установени 83 неправоспособни, които са управлявали МПС.
Спрямо водачи-нарушители са издадени 46 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка по чл. 171, т. 2а, б. „а“ от Закона за движението по пътищата, с които е прекратена регистрацията на ППС на собствениците, чиито МПС са били управлявани от неправоспособни водачи, не са притежавали свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното МПС, били са лишени от право да управляват МПС по съдебен или административен ред, или свидетелството им за управление са били временно отнети по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от ЗДвП или по реда на чл. 69а от Наказателно-процесуалния кодекс.
На основание чл. 171, т. 2а, б. „а“ от ЗДвП спрямо собственици на МПС са издадени 32 заповеди за прилагане на принудителна административна мярка, с които е прекратена регистрацията на ППС на собственици, които са управлявали МПС,  без да притежават свидетелство за управление, валидно за категорията, към която спада управляваното от тях МПС, или след като са били лишени от право да управляват МПС по съдебен или административен ред, или свидетелството им за управление са временно отнети по реда на чл. 171, т. 1 или 4 от ЗДвП или по реда на чл. 69а от НПК.
88 са установените случаи на управление на МПС след употреба на алкохол, за което са съставени 88 АУАН. В 29 от случаите е констатирано управление с концентрация на алкохол в кръвта от 0.5 до 0.8 на хиляда, при други 20 – от 0.8 до 1.2 на хиляда и при останалите 39 е установено управление с концентрация на алкохол в кръвта над 1.2 на хиляда.
Издадени са 81 ЗППАМ на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП, като временно са отнети свидетелствата за управление на МПС на водачите, управлявали МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда, установена с медицинско и химическо лабораторно изследване или с изследване с доказателствен анализатор, или с друго техническо средство, определящо съдържанието на алкохол в кръвта чрез измерването му в издишания въздух.
Издадени са 28 ЗППАМ на основание чл. 171, т. 2а, б. „б“ от ЗДвП, като е прекратена регистрацията на ППС на собственици, управлявали МПС с концентрация на алкохол в кръвта над 0,5 на хиляда.
16 са установените случаи на управление на МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози. Издадени са 13 ЗППАМ на основание чл. 171, т. 1, б. „б“ от ЗДвП, с които временно са отнети свидетелствата за управление на МПС на водачи, управлявали МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози, установена с медицинско и химико-токсикологично лабораторно изследване или с тест.
Издадени са 3 ЗППАМ на основание чл. 171, т. 2а, б. „б“ от ЗДвП, с които е прекратена регистрацията на ППС на собственици, управлявали МПС след употреба на наркотични вещества или техни аналози.
Пътна полиция призовава водачите да спазват Закона за движението по пътищата и да пазят своя и живота на останалите участници в движението по пътищата.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен