Избрани Новини

Безплатни мотивационни обучение ще се проведат в ЮЗУ

Днес ще се състои информационна среща

Днес от 13:30 ч. в зала 101 (Учебен корпус № 1) на ЮЗУ ще се проведе информационна среща, организирана от Центъра за социална подкрепа и социално включване, със съдействието на Центъра за кариерно развитие към Югозападния университет "Неофит Рилски".
На срещата ще бъде представена информация за три безплатни мотивационни обучение, които ще се проведат в периода от 15 март до 15 юни 2019 г., целящи повишаване на личностната мотивация, придобиване на умения за активно поведение на трудовия пазар и подобряване достъпа до заетост.
Обученията са насочени към:
•Повишаване на мотивацията като ключов елемент в процеса на търсене на работа.
•Осъзнаване на индивидуалния път на всеки участник - неговите лични и професионални цели.
•Начини за постигане на предпочитаната работа, чрез идентифициране на силни и слаби страни.
•Насърчаване на индивидуалния подход при търсене на работа и умението за успешно представяне пред работодател.
•Придобиване на знания и умения за активно поведение и изграждане на ключови компетенции като комуникативност, гъвкаво поведение на пазара на труда, умения за работа в екип, справяне със стрес.
• Всички участници, преминали обученията ще получат сертификати за успешно преминато обучение.
Заявления за участие в обученията, ще бъдат предоставени по време на информационната среща, както и в Центъра за социална подкрепа и активно включване, на адрес Благоевград, ул."Тодор Александров" 110, ет.1 - външен вход.

Предстоящите събития са част от изпълнението на Проект: Център за социална подкрепа и активно включване - подкрепа чрез предоставяне на иновативни модели на социални услуги", финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" 2014-2020 г" - схема за безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-2.005 - "Активно включване".Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)