Прокуратурата протестира намалена присъда на лихвар

Крими

03-03-2019, 12:00

Снимка:

pixabay.com

Автор:

Мария Христова

Всичко от Автора

Делото е върнато от ВКС във Великотърновския апелативен съд

Със своя присъда от 23.05.2017 г. по НОХД 30/2016 г., Окръжен съд - Габрово е признал подсъдимия Деян В. Д. от гр. Габрово за виновен, в това, че през периода м. март2008 г. - м. декември2009 г. в гр. Габрово, без съответно разрешение извършвал по занятие банкови сделки по смисъла на чл. 2 ал. 1 от ЗКИ, за които се изисква такова разрешение - отпускане на кредити (заеми), срещу лихва, като предоставил кредити в български лева с главница общо в размер на 17 700 лева на различни лица, срещу задължение на същите да му върнат получените в заем суми ведно с договорената върху тях лихва, както следва:

         - през пролетта на2008 г. в гр. Габрово предоставил на О. С. Б. кредит в размер на 2000 лева със срок за връщане един месец при лихва в размер 1000 лева и по 100 лева за всеки месец просрочие.

         -  в края на декември2009 г. в гр. Габрово предоставил на О. С. Б. кредит в размер на 1000 лв., при лихва 1000 лева и по 100 лева на месец до връщането на заема

         - на 06.03.2008 г. в гр. Габрово предоставил на С. В. К. кредит в размер на 5000 лева при лихва 15 000 лева, със срок за връщане до 06.06.2008г.

         - на 02.12.2008 г. в гр. Габрово, предоставил на Н. Н. В. кредит в размер на 9 700 лева, при лихва в размер на 5 000 лева , със срок на връщане 4 години,

като от описаната дейност получил значителни неправомерни доходи в размер на 12 100 лева, поради което и на основание чл. 252, ал. 2 предл. 2, вр. с ал. 1 и чл. 54 от НК, първоинстанционният съд го осъдил на 5 години лишаване от свобода при общ режим и 5000 лева глоба, както и да заплати сумата от 12 100 лева, придобита чрез престъплението.

Със същата присъда, подсъдимият е признат за невинен да е предоставил на 13.03.2009 г. на И. В. Д. кредит в размер на 2000 лева при лихва от 1000 лева, както и през периода януари2010 г. до м. юни2011 г. да е извършвал по занятие банкови сделки, като и с тази дейност да е получил значителни неправомерни доходи в размер над 12 100 лева до сумата от 52 520 лева, поради което го оправдава по така повдигнатото му обвинение.

На основание протест на Окръжна прокуратура – Габрово, в Апелативен съд – Велико Търново било образувано ВНОХД 272/2017 г., с решение по което въззивният съд изменил присъдата на ОС-Габрово, като намалил наказанието на подсъдимия. След подаден протест, делото било изпратено във Върховния касационен съд, който със свое решение от 16.01.2019 г. отменил решението на ВТАС и върнал делото за ново разглеждане от друг състав на въззивния съд.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен