КПКОНПИ: Владислав Горанов не е в конфликт на интереси

Жилището е декларирано, всички сметки, такси и данъци са плащани от финансовия министър

Не се установява конфликт на интереси по отношение на финансовия министър Владислав Горанов. Това става ясно от решение на Комисията за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество (КПКОНПИ), публикувано на страницата на институцията, съобщава tribune.bg.

Производството беше образувано по сигнал, направен по повод на медийни публикации за евентуален конфликт на интереси при ползването на апартамент от Горанов, който му е бил предоставен от неговия кръстник Иван Сариев. В сигнала се твърдеше, че Горанов ползва апартамента от 2012г. и до момента не е декларирал тази облага.

Комисията е изискала и събрала редица доказателства. Направени са справки в Имотния и Търговския регистър. Владислав Горанов е изслушван в комисията. Пред нея той е обяснил, че заплаща всички разходи, свързани с ползването на жилището – битови сметки и данъците.

През месец май 2012г., когато се е случило силното земетресение в Пернишка област Владислав Горанов е обитавал заедно със семейството си апартамент на 10 етаж. Към онзи момент децата му са били много малки, неговата съпруга се е изплашила за тях и уплахата се е превърнала в проблем по отношение на обитаването на жилището. В неформален разговор Горанов е споделил за това с кръстника си и той му е предложил да се преместят да живеят в жилището, което е закупено от неговото семейство и към онзи момент същото не се е ползвало. Горанов приел и се преместили със семейството си.

Горанов е подал и декларация за имущество и интереси, като в т.1.2. Чуждо недвижимо имущество, към Раздел I Недвижимо имущество е декларирал, че ползва безвъзмездно апартамент в София, сочи решението на комисията. Има и доказателства, че всички сметки, такси и данъци в жилището са плащани именно от него. Направен е и подробен анализ дали има сключени договори по обществени поръчки с фирми, в които има участие кръстникът на Горанов. Комисията е установила, че министърът не е възлагал обществени поръчки, свързани с кръстника му.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"