Двама служители на електроразпределително дружество са предадени на съд

Причинили по непредпазливост смъртта на работник

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу  С.И. и  И.К. - първият определен за „издаващ наряд“ и „отговорен ръководител, а вторият като „член на бригада“, които поради неизпълнение на задълженията си по охрана безопасността на труда, причинили по непредпазливост смъртта на Е.Б.П. – престъпление по чл. 123 ал.1 , пр. 2  от НК.
На 5.08.2016 година около 12.30часа в с.Буково, общ.Гоце Делчев, служители на електроразпределително дружество започнали монтаж на ново електромерно табло на уличен стълб №36 в селото. Работата по въздушната електро-разпределителна мрежа е правно регламентирана дейност, представляваща  източник на повишена опасност, поради което при извършването й следва да бъдат спазвани правилата на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни  централи и по електрически мрежи /ПБЗРЕУЕТЦЕМ/.
Като отговорен ръководител на обекта обвиняемият С.И. следвало преди започването на монтажа да се увери, че в трафопост ТП1-Буково е напълно изключено напрежението и че е поставен преносим заземител на работното място. Той трябвало да провери с тестер за отсъствие на напрежение на изхода от прекъсвача в трафопоста, да се убеди, че няма шунтирани или останали включени контакти на изключените комутационни апарати, както и да предприеме други действия по обезопасяване на работното място, съгласно правилника.
От своя страна обвиняемият И.М.К - член на бригадата, също не се е погрижил за безопасността на Е.П, като не е настоял пред него да изпълни предвидената по наряда техническа мярка за безопасност, а именно да постави преносим заземител и не е уведомил за неизпълнението С.И. като ръководител на групата, а въпреки това е продължил да подпомага работата на пострадалия и по този начин е нарушил чл.61,ал.2,т.4 от правилника, съгласно който “Членовете на бригада са длъжни да се грижат за своята безопасност, а също така и за безопасността на членовете на бригадата и други хора“.
В резултат на действията на двамата обвиняеми настъпила смъртта на Е.П., която се дължала  на  електротравма вследствие на протеклия електрически ток по въздушната линия на клон А при стълб №36.  
Предстои делото да продължи в съда.