Семинар за Е-управлението се провежда в Благоевград

Участват представители на общини от Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка и Софийска област

Сдружението на Югозападните общини, съвместно с Националната асоциация на секретарите на общини в страната и Държавна агенция „Електронно управление“, организира информационна среща-семинар на тема „Е-управление и документооборот в общините“.
Срещата ще се проведе днес от 10.00 ч. в зала „22 септември“ в  Благоевград.
Участие в срещата ще вземат представители на общини от Благоевградска, Кюстендилска, Пернишка и Софийска области.
В първия панел ще се дискутира визията за електронното управление и ролята, задачите и предизвикателствата пред общините в България при реализация на целите на електронното управление.
Във втория панел ще се обсъждат проблемните области и практическите затруднения на общините при работа с централни и хоризонтални системи на електронното управление. Ще се обърне внимание и на новата институционална рамка за киберсигурност.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен