Втори ден в Мелник ще се лее вино!

Продължава фестивалът "Златен грозд"

Втори ден в Мелник - най-мъничкият градец в страната - вино ще се лее и песни ще се пеят.
Заповядайте, за да се насладите на местните вина и богатата фолклорна програма на самодейните състави от община Сандански и групи от страната.
Ще се проведе и традиционният конкурс, който се провежда в две категории – „Мелнишка лоза“ и „Букет“.
Ето днешната фестивална програма по часове на участниците във фестивала "Златен грозд" - Мелник 2019:
10.02 /неделя/
Начало: – 12:00 часа
НЧ „Св.Климент Охридски“ – с.Склаве    12:10
ТФ „Празник“ – гр. Сандански    12:30
НЧ „Отец Паисий-1927“ – с.Левуново    12:40
НЧ „Съгласие 2007“- с.Жабокрът, общ.Кюстендил    12:50
ТФ „Празник“ – гр.Сандански    13:05
НЧ „Светило 1931“, с.Грашчица, общ.Кюстендил    13:15
НЧ „Съгласие 2007“ - с.Жабокрът, общ.Кюстендил    13:25
НЧ „Светлина“ – с.Калиманци    13:40
Огражденска четворка    14:00
Гайдарски състав „Петко войвода“    14:40
НЧ „Д-р Петър Берон“, с.Лебница    14:50
ТОМБОЛА    15:05
НЧ „Никола Вапцаров“, с.Струма    15:15
Награждаване „Вино на публиката“    15:25
Детски танцов състав при НЧ „Никола Вапцаров“ - с.Струма    15:30