Ученици се включиха в спортни предизвикателства

Те са част от междуучилищния конкурс "Живей Здравословно“

Ученици от 1 до 4 клас от VII СУ „Кузман Шапкарев“ взеха активно участие в спортни предизвикателства, които са част от междуучилищния конкурс „ЖИВей ЗДРАВословно“. Общо 495 ученика се включиха в спортната инициатива, която се изпълнява по проект „Заедно сме по-силни и можем да бъдем добри“.
Спортните предизвикателства включваха провеждане на стационна комбинация от упражнения с естествено-приложен характер. Учениците изпълняваха определени мисии, обединени от благородни каузи,като оказване на помощ и подкрепа на бедстващи туристи, сръчни строители, събиране на реколта и други игри.
Проектът „Заедно сме по-силни и можем да бъдем добри“ има за цел да мотивира учениците да спортуват, като средство справяне с гнева и агресията, за изграждане на умения за отборност, дисциплина и социално отговорно поведение, формиране на непримиримост към насилието и тормоза, подобряване на взаимоотношенията в училище.
Конкурсът се организира за поредна година от Местна комисия за борба с противообществените прояви на малолетните и непълнолетните- Благоевград и Регионална здравна инспекция- Благоевград.