От днес плащаме данъците с 5% отстъпка

Отстъпката се ползва до 30 април

От днес данъчно задължените лица могат да се възползват от възможността да изплатят пълния размер на задълженията си за данък недвижими имоти и такса битови отпадъци до 30 април и да получат 5 % отстъпка. След тази дата, те ще могат да платят на две равни вноски до 30 юни и до 31 октомври. До 15 март 2019 г. всички задължени лица ще получат уведомителни писма за размера на своите задължения и сроковете за плащане.
Задълженията за данък моторни превозни средства ще бъдат възможни за плащане след 15 февруари.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен