Ученици от ПМГ Благоевград посетиха парламента

Поканата бе на народния представител Даниела Савеклиева

Народният представител и областен координатор на ПП ГЕРБ Даниела
Савеклиева посрещна днес в Народното събрание гости от ПМГ
"Акад.С.Корольов". По време на срещата с учениците присъстваха и
депутатите от ПП ГЕРБ в област Благоевград Георги Динев, Александър
Мацурев и д-р Емил Тончев. Посетителите имаха възможност и да разговарят
с председателя на Народното събрание Цвета Караянчева, която ги
запозна с историята на институцията и начина на работа. Народните
представители споделиха с учениците как минава един работен ден на
депутата, с какво се занимава и в какви комисии участват. Учениците бяха 
заинтригувани и зададоха много въпроси, които ясно показват, че
младите хора в България са будни.
Даниела Савеклиева им пожела да бъдат здрави, много успешни
и да не спират да вярват в себе си.