Избрани Новини

Обществени сгради бяха санирани успешно по проект

Общата стойност на проекта е 384 508 лева

Заключителна конференция по проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в гр.Разлог – сгради на социалната инфраструктура” се състоя днес в Разлог.

Проектът е по Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0024-C01. По време на събитието бяха представени постигнатите резултати от изпълнението на проекта. В обновената сграда за социални дейности, намираща се на ул. „Богомил”№ 2, се помещават Общинско предприятие „Домашен социален патронаж”, „Дневен център за стари хора”, Общинска служба по земеделието.
По проекта са изпълнени строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, конструктивно възстановяване на покрив, топлинно изолиране на покрив и под, подменени са водопроводната и канализационната инсталации. Освен тези мерки в изпълнение по проекта се осигури достъпна среда за хора с увреждания, извърши се ремонт на мълниезащитната инсталация на сградата, както и други строително-монтажни дейности.
Общата стойност на проекта е 384 508 лева, от които Европейското съфинансиране е в размер на 313 571.80 лева, националното съфинансиране е 55 336.20 лева, собственото съфинансиране е 15 600 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)