Ученици от 8 СУ разиграха симулативен съдебен процес

Инициативата е част от междуучилищен конкурс "Живей здравословно“

Ученици от 8 СУ „Арсени Костенцев“ разиграха симулативен съдебен процес в Районен съд - Благоевград. Те влязоха в роли на съдии и обвиняеми. Инициативата е част от междуучилищен конкурс „Живей здравословно“ , организиран от Местната комисия за борба за с противообществените прояви за непълнолетни и малолетни към Община Благоевград, РЗИ и  РУО.  На 15 януари стартира вторият етап от конкурса „Живей здравословно“. Той ще продължи до 15 март., като през него се  реализират и отчитат одобрените проекти от първия етап.
Експертна комисия, с участието на представители на МКБППМН – Благоевград,  РЗИ - Благоевград  и РУО - Благоевград,  ще извърши класирането на участниците до 20 март, след което резултатите ще бъдат публикувани на интернет страниците на Община Благоевград, РЗИ - Благоевград и РУО -  Благоевград. Официалното награждаване на победителите ще се проведе на 21 март от 10.30 часа в сградата на община Благоевград. Предвидени са средства за финансиране на дейностите на одобрените проекти на първи етап в размер на 500 лева.