Санирането на училищата дава добри резултати

Сградите са добре отоплени и в тях протича нормален учебен процес

Във връзка с метеорологичните прогнози и застудяването в страната, инж.Красимир Герчев извърши проверка на място на температурите в част от учебните заведения в Разлог. Сградите на училищата са добре отоплени и в тях протича нормален учебен процес. Кметът е изключително доволен от показателите, най-вече от резултатите от приложените мерки за енергийна ефективност. По проект „Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради в град Разлог - сгради на образователната инфраструктура” освен топлинно изолиране на външните стени са приложени пакети от енергоспестяващи мерки за подобряване на енергийните характеристики на сградите. Училищната мрежа разполага и с най-ново поколение кондезационни котли.
В СУ „Братя Петър и Иван Каназиреви“ е направен и ремонт на системата, която отоплява басейна и планът на ръководството е през месец март той да отвори врати. В Професионалната гимназия по механизация на селското стопанство продължава работата по прилагане на мерките за енергийна ефективност. Междувременно са доставени нови машини, които улесняват и подобряват учебния процес.
„Цялостното изпълнение на проекта доведе до достигане на по-висок клас на енергопотребление в училищната мрежа. Изключително важно е, че прилагането на мерките за повишаване на енергийната ефективност доведе до намаляване на разходите за енергия в училищата. По-високо ниво на енергийна ефективност пряко допринесе за намаляване на крайното енергийно потребление и косвено за намаляване на емисиите на парникови газове в Разлог.“ Коментира кметът на община Разлог инж. Красимир Герчев.
Изпълнението на проекта е продължение на целенасочената политика на Община Разлог за инвестиции в образователната инфраструктура.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково