Избрани Новини

Почистването на снега пред дома е задължение на всеки

Община Гоце Делчев иска спазване на изискванията на Наредба №1

Във връзка с усложнената зимна обстановка на територията на община Гоце Делчев и осигуряване на нормални условия за придвижване на пешеходци и транспортни средства по улици и тротоари, Община Гоце Делчев напомня, че е необходимо да се осъществява своевременно почистване от натрупания сняг и лед при спазване изискванията на Наредба №1, а именно:
Чл.23 (2) Почистването на тротоарите от сняг и лед пред магазините, офисите, фирмите, заведенията, жилищни кооперации и домовете, е задължение на собствениците, управителите и ползвателите на тези обекти. Складирането на почистения сняг и лед се извършва така, че да не се пречи на движението на МПС и пешеходците.
При неизпълнение на посочените задължения, лицата носят административно-наказателна отговорност по Наредба №1 за осигуряване на обществения ред, поддържане на чистотата, опазване на околната среда и защита на имуществото на територията на община Гоце Делчев.



Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден