Училища в община Петрич получават финансиране

В ПУ "К.Мавродиев" ще отпуснат пари за изграждане на допълнителни класни стаи

Три са училищата на територията на община Петрич, които получават целеви средства от Министерството на образованието и науката.
На база готов проект за Първо основно училище "Кочо Мавродиев" ще бъдат отпуснати 620 000 лева за изграждане на допълнителни класни стаи с цел преминаване на едносменен режим. В това училище се обучават 412 ученици и е единственото от общинската мрежа, което не е на едносменен режим. За Средно училище "Антон Попов" по предварителни количествено-стойностни сметки МОН отпуска 191 950 лева, които ще бъдат насочени за подмяна на дървена дограма на трети етаж, ремонт на санитарни възли, ремонт на административен корпус. В училището се обучават 285 ученици, разпределени в 14 паралелки. За ПГМЕТ "Юрий Гагарин" ще бъдат отпуснати 22 228 лева, които ще бъдат за ремонт на санитарни възли в корпуса за практически занимания. Финансирането бе потвърдено при посещението на министър Красимир Вълчев в Петрич и срещата му с кмета Димитър Бръчков.