Управител на дружество отива на съд за данъчно престъпление

Общият размер на неплатените данъчни задължения са в размер 71 269.49 лева

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу А.Ч. за извършено от него престъпление по чл. 255, ал. 3, вр. ал. 1, т. 2, т. 5, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

В периода от 13.01.2009 г. до 30.03.2011 г. обвиняемият А.Ч., в качеството му на управител на „Е.“ ЕООД, със седалище в с.Мусомища, община Гоце Делчев, избегнал установяването и плащането на данъчни задължения в особено големи размери. За целта той затаил истината за пълния размер на получените приходи в подадени пред НАП справки-декларации, изискуеми по закон, и допуснал нарушения при осъществяването на счетоводството. В хода на разследването е било констатирано неспазване на принципите за текущо начисляване, за предимство на съдържанието пред формата и изискванията при изграждането и поддържането на счетоводната система.

Всичко това довело до попълване на касата, без да са извършени счетоводни операции по осчетоводяване на постъпленията от реализирани приходи и реално получени от клиентите парични средства. В резултат на тези действия било избегнато определянето на размера на дължимия за внасяне ДДС и корпоративен данък за съответни отчетни периоди.

Общият размер на неплатените от обвиняемия Б. данъчни задължения са в размер 71 269.49 лева, от които 51 333.33 лева данък добавена стойност и 19 936.16 лева корпоративен данък.

Предстои съдът да насрочи разпоредително заседание по делото.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен