Проходими са пътищата в Петричко при зимни условия

В селата от Подгорието и Огражден снежната покривка е между 15 и 20 см

В селата от район Подгорие и Огражден снежната покривка е между 15 и 20 см. В Петрич няма натрупана снежна покривка до момента. Опесъчаване и обработка срещу заледяване са извършвани още през нощта на основните пътни артерии в Подгорието и Огражден. Процесът продължава и през деня. Фирмите, които спечелиха поръчката за зимното поддържане, са „Растер юг” ООД за Петрич и района на Огражден, „Живел Енерджи” ООД за Подгорски и Марикостински райони.

Припомняме, че обществената поръчка за зимно поддържане бе обявена за двугодишен експлоатационен период - 2018/2019 г. и 2019/2020 г. с прогнозна обща стойност 342 000 лв без ДДС. По три обособени позиции кандидатстваха фирмите. Първата обособена позиция е за зимното поддържане на улиците в Петрич. Става въпрос за 95 км улична мрежа. Втората обособена позиция обхваща пътната мрежа в Подгорски и Марикостински райони, която е приблизително 97,1 км. Третата позиция на обявената обществена поръчка е за Ограждански район, където се обхваща 91 км пътна мрежа.


Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"