Избрани Новини

Община Разлог успешно изпълнява в партньорство проект AGROLABS

Целта е да насърчи производството на иновативни агрохранителни продукти

По проект „Клъстери за иновации в агропродуктите“ с акроним “Agrolabs”, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие (ЕФРР) и национално съфинансиране чрез Програмата за транснационално сътрудничество „Балкани – Средиземно море 2014-2020“, се проведе Трета работна среща между партньорите. Домакини на срещата бяха партньорите от Албания – Селскостопански университет - Тирана.
В рамките на изпълнението на проекта се проведе иновационна среща на високо равнище в Община Фиер, Албания. На събитието присъстваха ключови заинтересовани страни от всички региони и бяха обсъдени разработването на стратегии за растеж на агро-хранителния сектор в региона Балкан-Мед.
През първата половина на 2019г. Община Разлог като партньор по проект -AgroLabs ще бъде домакин на Четвъртата работна среща между партньорите.
Проектът „Клъстери за иновации в агропродуктите” обединява осем партньора от четири страни – Гърция, Кипър, България и Албания и е насочен към регионите от Централна Македония в Гърция (Иматея), Кипър (Lemesos), България (Благоевград-Разлог) и Албания (Fier). Целта на проекта е да насърчи производството и разпространението на иновативни агрохранителни продукти в Гърция, Кипър, България и Албания, като подпомага малки и средни предприятия и производителите в своите проекти за развитие, създавайки нови пазари за своите продукти.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)