143 акта по време на Акция "Зима" в Кюстендил

2801 ППС са проверени в областта

2801 ППС са проверени в Кюстендилска област в рамките на  проведената от 1 до 30 ноември акция „Зима“. От тях най-голям е броят на леките автомобили – 2450, 265 са товарните, селскостопанска техника – 8, ППС с животинска тяга – 11, велосипедисти – 19, мотоциклети – 15. За установените нарушения са съставени 143 акта, 129 фиша, спрени от движение са 6 ППС. Санкционирани са и 6 пешеходеца – с 3 акта и 3 фиша.

В рамките на операцията са направени 6 предписания към местната власт за отстраняване на недостатъци по пътната настилка, вертикална сигнализация и хоризонтална маркировка, пускане на улично осветление.