Съдят двама за предоставяне на неверни сведения

Целта била получаване на европейско финансиране

Окръжна прокуратура – Благоевград е внесла за разглеждане в съда обвинителен акт срещу Г.И. (извършител) и Г.А. (помагач) за представяне на неверни сведения с цел получаване на парични средства от фондове, финансирани от Европейския съюз – престъпление по чл. 248а, ал. 5, вр. ал. 2, пр.1, вр. ал. 1, вр. чл. 26, ал. 1 от НК.

На 09.02.2009 г. обвиняемият Г.И., в качеството си на бенефициент по „Програмата за развитие на селските райони 2007 – 2013“, подал заявление и бизнес план за подпомагане на стопанства на млади фермери. Пред отдел „Прилагане на схеми и мерки за подпомагане“ при Държавен фонд „Земеделие“, Областна дирекция – Благоевград, той представил неверни сведения, за да получи безвъзмездна финансова помощ от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Мъжът декларирал, че обработва имот от девет декара земя в землището на с.Долна Градещница, местността „Орехово поле“, община Кресна, от които едната част са градински домати, а другата - угар. В таблица с описания на инвестиции в дълготрайни материални и нематериални активи било посочено изграждане на оранжерия, помещение за съхранение на препарат и закупуване на трактор. В действителност обаче Г.И. не отглеждал домати, но в резултат на представените от него неверни данни получил първо авансово плащане в размер на 24 446 лева.

Две години по-късно обвиняемият Г.И. подал заявление за подпомагане по друга мярка – „Модернизиране на земеделските стопанства“, както и приложени към него необходими документи – бизнес план, анкетни формуляри, договори, протоколи. Той депозирал в Областната дирекция протоколи за избор на доставчици на комплексна напоителна система в оранжериен комплекс, хладилно оборудване, монтажни работи, както и договори за сертифициране и контрол на системата за биологично производство на едногодишни култури, доставка на блокова оранжерия, складово стопанство, възлагане на оценка на инвестиционния проект. В тях отново били представени неверни сведения, тъй като бенефициентът не създал условия и не осъществил необходимите инвестиции, с които да отговори на изискванията за получаване на средства в размер на 1 049 727,04 лева, принадлежащи на Европейския съюз и предоставени на българската държава.

Освен това, на 15.11.2012 г. обвиняемият Г.И., в заявка за авансово плащане към договор за финансово подпомагане, представил неверни сведения, че притежава банкова гаранция. В необходими специфични документи той отбелязал – банкова гаранция – оригинал, в размер на 110 % от стойността на заявеното авансово плащане, за срока на договора с ДФЗ, както и писмо от банкова институция за срокове и условия на издаване на такава. С тези действия обвиняемият целял да получи авансови средства в размер на 230 000 лева.

През цялото време обвиняемият Г.И. бил подпомаган от Г.А., който умишлено го улеснил чрез даване на съвети, разяснения и набавяне на средства.

Предстои делото срещу двамата обвиняеми да продължи в съда.


виж още ...Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"