Избрани Новини

Финансират проект на бачевското читалище

Ще се закупят 25 народни носии за нуждите на самодейците

В Националния археологически музей - София Райфайзенбанк стартира юбилейно издание на дарителската кампания „Избери, за да помогнеш“, която вече 10 години подпомага общественозначими каузи в сферите на здравеопазването, социалните дейности, културата и образованието, и опазването на околната среда. Проектът „Живи традиции“ на Народно читалище "Самообразование 1928г" с.Бачево е сред одобрените за финансиране проекти. С реализирането му ще се закупят 25 народни носии за нуждите на самодейците в читалището, както и ще се обособи едно ново място за провеждане на културни мероприятия – Ателие „Живи традиции“.

През тази година инициативата ще набира средства за 24 проекта, като фокусът в тях попада върху майчиното и детското здраве, и превенцията на хронични незаразни болести; подпомагане на деца и възрастни от високорискови социални групи, осигуряване на равен достъп до образование; консервация на паметници на културата и съхраняване на българските традиции; опазване и поддържане на екосистемите. Подробна информация за новите проекти, включени в кампанията, е достъпна на интернет платформата www.izberi.rbb.bg, от която могат да се извършат и дарения. Когато хората се обединяват в името на нещо добро, нещата се случват.
Линк и към проекта на чталището в Бачево: https://izberi.rbb.bg/p…/kultura-obrazovanie/zhivi-tradicii/Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)