Запознаха разложки ученици с празника Въведение Богородично

Беседата бе посветена на Деня на християнското семейство

Беседа, посветена на Деня на християнското семейство, изнесе отец Янко Русков пред ученици от СУ "Братя Петър и Иван Каназиреви" в Разлог.

Отец Русков разказа с много мъдрост и топлина на учениците смисъла на семейството и значението му като ценност, която трябва да залегне в представите на младите хора. Той разказа и църковния смисъл на празника Въведение Богородично. Според някои раннохристиянски текстове на този ден 3-годишната Мария е заведена от родителите си в Йерусалимския храм и е отдадена в служение на Бога. Денят става символ на въвеждането на младия човек в храма, в лоното на църквата и вярата и на християнското семейство, чийто първопример са Дева Мария и съпругът ѝ Йосиф.

Учениците от 9-те класове на разложката гимназия с интерес изслушаха отец Русков и си пожелаха да обсъдят и за напред нови и актуални теми. Беседата бе по инициатива на обществените възпитатели към Местната комисия за борба с противообществените прояви за малолетни и непълнолетни в Разлог.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"