Отбелязваме Международния ден на толерантността! А толерантни ли сме?

Българският термин е взаимстван от английския tolerance или още toleration

Какво "животно" е това?

Толерантността (също търпимостта) е термин в социалните, културни и прочее контексти да опише поведения, маниери, подходи и отношения на подкрепа, разбиране и недискриминация към малцинствени или слабо представени групи, или групи, които по някакъв начин са в неравностойно положение. Съответно нетолерантост и нетолерантни са всички подходи и практики, които не проявяват подобно отношение.

Етимология и история на понятието

Българският термин е взаимстван от английския tolerance или още toleration, който е бил създаден за да наименува религиозната толерантност към различните религии, вярвания, групи и практики след Протестанската реформация.

Е, ако трябва да отговорите на въпроса по-горе, какъв ще е вашият отговор?Снимка на Деня

Щрихи от Плевен