Избрани Новини

Ремонтират общински пътища в Разложко

Ще ремонтират уличните платна, монтират улично осветление и озеленяване

Днес от 11:00 часа в Разлог на ул.„Изворите“ № 114 ще се проведе официална церемония „Първа копка“. Общата стойност на проект "Реконструкция и рехабилитация на съществуващи общински пътища и съоръженията и принадлежностите към тях в Разлог и с.Елешница”, с бенефициент община Разлог, е 3 277 772 лева, източник на финансиране е Програмата за развитие на селските райони 2014-2020, съфинансирана от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони.
Дейностите по проекта ще обхванат реконструкция и рехабилитация на път „Разлог – Бачево” в участъците на ул.„Изворите”, ул.„Тодор Александров”, ул.„Рила”, на пътя „Елешница – граница общин (Белица-Разлог) - Палатик– Черешово” - в участъка на бул.„9 май”. Инвестициите ще се вложат в ремонт на уличните платна, монтиране на улично осветление и озеленяване.
Целта на проекта е подобряване и възстановяване на транспортно-експлоатационните качества и носимоспособността на настилката, с оглед осигуряване условия за безопасност на движението и добро отводняване на пътя.
Топ Новини

Снимка на Деня

Прогноза за времето в Плевен и областта - 5 май