Експерти ще обсъждат заплахите онлайн

Защо родителите и учителите не знаят какво правят децата в интернет?

Чували ли сте за Дарк Уеб? А за играта „Син кит“? Как педофилите се сприятеляват с деца онлайн? Как онлайн тормоза се отразява на психиката на децата? Как технологиите влияят на учебния процес? Разпознават ли децата истинските от фалшивите новини?
Това са въпроси, които са актуални за всяко съвременно дете и неговите родители. До 7-годишна възраст повече от 50% от децата вече са в интернет. А родителите им не знаят, какво точно правят там. Никой не ги обучава как да се пазят и не ги подготвя за рисковете. Освен това, все по-често, децата са със смартфоните си в клас, притесняват учителите и смущават учебния процес. Все повече директори се оплакват от този феномен. А учителите не са обучени, така че да са в крак с новите технологии и онлайн заплахите. С цел повишаване знанията на своите студенти, преподаватели, както и на всички учители и родители от района, Югозападният университет „Неофит Рилски“ организира лекция-дискусия на тема „Децата онлайн – рискове и опасности“.
Ръководството на университета събира на едно място едни от най-компетентните по темата специалисти в България: комисар Явор Колев – началник дирекция "Киберпрестъпност" в ГДБОП-МВР, Георги Апостолов – координатор на Националния център за безопасен интернет, Деян Благоев – специалист по онлайн защита на деца и Радиона Никова – представител на Държавната агенция за закрила на детето, които ще запознаят присъстващите с последните тенденции в онлайн опасностите и как могат да се предпазят децата.
Събитието ще се проведе днес от 14:00 ч. в Аулата на Югозападния университет „Неофит Рилски“ и е отворено за всички студенти, преподаватели, родители, учители и ученици.
„Всяка година повече от 500 студенти завършват педагогически и здравни специалности в университета и нашата философия е те да са подготвени на най-високо ниво и да могат да посрещнат нуждите и проблемите на децата, които предстои да обучават, най-вече във виртуалния свят на Интернет. Освен решаването на проблемите, свързани с националната ни киберсигурност, все повече се разпространява и електронната зависимост сред подрастващите, което се превръща в световен проблем за опазването на общественото здраве и здравето на всяко едно дете. Родители, учители, здравни специалисти, психолози са изправени пред огромно предизвикателство, в бурно развиващата се интернет индустрия да изследват и оценят своевременно рисковете за здравето на младите и тяхното естествено личностно развитие. Мисията на ръководството на Югозападния университет „Неофит Рилски“ е това да е началото на много срещи и обучения, които да повишат знанията на преподаватели и студенти, както и да повишат обществената осведоменост по темите свързани с опасностите онлайн. А в бъдеще дори и да се открият постоянни центрове за обучение на деца и родители“, споделя доц. д-р Стоян Везенков, декан на Факултета „Обществено здраве, здравни грижи и спорт“ към ЮЗУ „Неофит Рилски“.


Снимка на Деня

Щрихи от Плевен