Избрани Новини

Завърши Осмата поредна експедиция на учени-географи от ЮЗУ

Проведе се в Черна гора и Албания

В рамките на една седмица учени от Югозападния университет „Неофит Рилски“ проведоха поредната изследователска експедиция в планините на Албания и Черна гора. Тази година освен преподавателите от катедра „География, екология и опазване на околната среда“ доц.Красимир Стоянов, доц.Емил Гачев и ас. д-р Мирослав Иванов (занимаващи се с мониторинг на малките ледници), в състава на научния екип бе и проф. дн Васил Марков от катедра „Културология“. За осма поредна есен екипът посети традиционните обекти за наблюдение – ледника Дебели намет в планината Дурмитор (Черна гора) и микроледниците в района на връх Мая Езерце в планината Проклетия (Северна Албания).
Екипът установи, че след почти пълното изчезване на ледените маси през миналата 2017 г., тази есен има до 5 метра нов сняг, оцелял през цялото лято. Причината за рязкото нарастване на площта и обема на малките ледници и снежници в планините на Западните Балкани през настоящата година е сравнително хладното лято. В подкрепа на това твърдение са и данните, получени от стационарния датчик, измерващ температурата на земната повърхност до ледника Дебели намет в Черна гора. Информацията показва, че снегът в съседство на ледника се е стопил едва на 2 август – около месец по-късно от миналата година.
Наред с традиционно изследваните природни обекти, тазгодишната интердисциплинарна експедиция включи и изследване на мюсюлманско теке над град Круя, Албания, където бяха открити фрагменти от древна керамика. С това бе доказана тезата, че съвременното светилище унаследява мястото на по-стар религиозен култ.
Експедицията на екипа от учени бе реализирана с вътрешен проект на Югозападния университет „Неофит Рилски“.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден