Научна конференция в ЮЗУ събира учени от 9 държави

Темата е "Българистиката по света. Филологията у дома"

Днес и утре в зала 114 на Учебен корпус №1 ще се проведе международна научна конференция на тема "Българистиката по света. Филологията у дома". Официалното откриване на научния форум ще се състои от 9:00 ч. на  26 октомври 2018 г.
Във форума ще участват учени от България, Чехия, Словакия, Белгия, Полша, Гърция, Италия, Китай и Украйна – специалисти българисти, слависти, известни и утвърдени филолози.
Конференцията ще провокира дебат по следните въпроси:  Филологията – наука на миналото и/или на бъдещето?, Какви са перспективите пред филологията през XXI век?, Може ли да се очаква филологически бум в бъдеще?, Каква е съдбата на малките езици (сред които е и българският) в глобалния свят?, Какви са актуалните проблеми на българистиката в чужбина, Каква е съдбата на българските лекторати ?
Проблемните полета, които форумът обхваща са:
•    Българистиката по света. Възходи и кризи. Чуждестранни българисти. Предизвикателства пред българистиката зад граница.
•    Филологията у дома.  История на филологическата наука в България. Личности и постижения. Актуални проблеми пред съвременната филология.
•    Филологията в епохата на Интернет. Четене и/ли сърфиране. Езикът в мрежата.
     В рамките на научното събитие ще се проведе и кръгла маса на тема "Българските лекторати: проблеми и перспективи". Модератор ще бъде г-жа Деница Сачева – зам.-министър на образованието и науката.
Реценизраните доклади от конференцията ще бъдат включени в специален брой на реферираното списание "Езиков свят", както и в брой на списание "Български език" на „Аз- буки“.
Организатори на научния форум са Филологическият факултет на Югозападния университет "Неофит Рилски" и Национално издателство за образование и наука "Аз-буки".
 Снимка на Деня

Щрихи от Плевен