Рибари алармират за екологична катастрофа в Кюстендилско

Тревогата им е свързана с отравянето на реките Струма, Треклянска и Драговищица

Риболовен клуб „Балканка“ - София алармира за неминуема екологична катастрофа, която предстои в района на община Кюстендил и за необратимите последици върху природата и хората на територията на общината, както и в съседните Земен, Трекляно и Босилеград в Сърбия. Най-пагубно се очаква да е въздействието точно в Кюстендилската котловина, където ще предизвика невъобразим кумулативен ефект върху природата, здравето на хората и развитието на земеделието.
Първите проблеми са от 2016 година, когато бе пуснат в експлоатация ВЕЦ Пчелина, източващ дънните утайки, отложени през социализма и причиняващ отравяне на река Струма под язовир Пчелина до село Лобош.  Тази катастрофа бе документирана от Националния природонаучен музей на БАН, но институциите бездействат. Реката под язовира тече синьо - бяла, напълно отровена: https://dams.reki.bg/0492-dam/2017-09-29
Преди две седмици българската общност в Босилеград, БТА и консулът ни в Ниш организираха среща в Сърбия. На нея те запознаха държавните органи и обществото с потресаващата история на ефектите върху хората и природата от пусната в експлоатация в района на Босилеград оловно-цинкова мина без хвостохранилище. Всички отпадни води се изхвърлят непречистени в река Караманичка - приток на река  Драговищица, а оттам в Струма при Кюстендил. В Караманичка река тече бяла каша и цялото корито е побеляло от отложенията.
Сръбското министерство на околната среда е разрешило мината без ОВОС и въздействието й не е оценено в трансграничен контекст. Също така са разрешени и три нови ВЕЦ, които заедно със съществуващите три централи на реката съвсем ликвидират възможността дори за минимално есествено самопречистване на водата.
Явно обаче тези въздействия не са достатъчни, защото и откъм България, и откъм Сърбия са дадени площи за проучване за нови мини. Ако някой не знае какво причиняват у нас подобни дейности по добив на метални полезни изкопаеми, рибарите са готови да заведат всеки в района на река Тополница от вливането на Медетска до Буновска, за да види, че там над реките не летят и мухи даже - до такава степен всичко е мъртво. Така дадените разрешения за проучване и добив на метални полезни изкопаеми във водосбора на Треклянската река в землищата на Кюстендил и Трекляно за бъдещата мина Злогош по границата ни с РСърбия са като присъди за местните хора. Защото след издаването на разрешително за проучване, процедурата е практически необратима.  Ако бъде открито нещо - следва регистрация на откритието и договор за концесия, освен ако процедурата по ОВОС не установи риск от увреждане. А единствената все още чиста река в описания район е именно Треклянска.
Затова рибарите са изпратили сигнал до всички компетентни институции в България, включително президент, премиер, Народно събрание, омбудсман и компетентните по въпроса министри. Описаната ситуация изисква незабавно действие за спасяване на хората в района.Снимка на Деня

Зимни нюанси от плевенския парк "Кайлъка"