Избрани Новини

Сандански и македонският Ново село приключиха общ проект

Проведоха обща заключителна пресконференция

На заключителна пресконференция, провела се в Ново Село, Република Македония, официално приключи изпълнението на проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“. Същият бе реализиран от Община Сандански, в партньорство с Община Ново село и съ-финансиран от Програма „Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България – Бивша Югославска Република Македония“ 2014-2020, ССI №2014ТС1615СВ006.
С реализирането на този проект на стойност от 396 861, 18 евро, изцяло бяха обновени две детски заведения – Детска градина „Зорница“ в с. Дамяница, Община Сандански и Детска градина „Сонце“ в Ново село, Р. Македония.
На конференцията бяха представени всички реализирани в  периода от 24 месеца дейности по проекта, а именно:
Ремонтиране на детските заведения, с прилагане на мерки за постигане на енергийно ефективна среда /подмяна на врати и прозорци, саниране, ремонт на покрива, подобряване на водоснабдителната и канализационната система, поставяне на слънчеви колектори и LED осветление/, с което пък се подобряват условията за обучението на най-малките;
Обмяна на опит и добри практики, посредством провеждане на семинари и обучения с участието на ученици, родители и преподаватели – „Бъди Еко“, „Да пестим енергия“ и „Бъди ефективен“ са успешно проведените интерактивни събития
Изложба с детски рисунки, на която децата показаха какво са научили за опазването на околната среда и ролята на енергийната ефективност;
Изработване на уеб сайт, който дава информация за проекта и съвети за постигане на енергийна ефективност у дома.

На заключителната среща присъстваха екипите по проекта от българска и македонска страна, представители от ремонтираните детски градини. Специално приветствие отправи зам.кметът на Община Сандански Зорица Органджиева, която пожела да има повече деца и всички да имат възможност да се обучават и възпитават в условия като създадените в двете детски заведения, след реализиране на проект „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“.
Събитието бе последната дейности по проект с референтен № CB006.1.11.199 и наименование: „Енергийна ефективност с цел постигане на по-добра среда в детските градини“, който е съ-финансиран от Европейския съюз чрез Програма Интеррег-ИПА за трансгранично сътрудничество България-Македония 2014-2020, CCI No2014TC16I5CB006.Топ Новини

Снимка на Деня

Аспарухово отбеляза Кръстовден