Кметът на Сандански забрани събиране на пари от родители в детски заведения

Не е позволено събирането на допълнителни финансови средства от тях

По повод зачестилите оплаквания от родители на деца в детските градини, кметът на община Сандански – Кирил Котев, преиздаде заповед, в която категорично забранява събирането на финансови средства от родителите за нуждите на детски заведения в община Сандански.

В заповед № 25/11.10.2016 г. изрично е записано, че не е позволено събирането на допълнителни финансови средства от родителите.

Със заповедта се забранява набирането на задължителни суми под формата на дарение след вземане решение от органите на настоятелството или от ръководството на училището, тъй като не е в съответствие с доброволния характер на дарителството. При набиране на средства от дарения в специална книга за дарения, задължително се отбелязва видът, количеството, стойността, номер и дата на счетоводния документ за получените и предоставени дарения, данни за дарителите, както и се издава свидетелство за дарение в два екземпляра.

В заповедта е разписано още, че всяко събиране на финансови средства от директори и учители, извън предвидените в закона такси, ще се счита за незаконосъобразно. При констатирани нарушения на заповедта, ще бъдат приложени разпоредбите на чл. 187, т. 7 от Кодекса на труда.Снимка на Деня

Кадетите на ТСК – Русе със злато от Държавното отборно първенство в Хасково