Избрани Новини

Язовир "Самуилово“ става собственост на Община Петрич

Кметът Димитър Бръчков направи постъпки за придобиването му

По искане на кмета Димитър Бръчков държавата деактува язовир „Самуилово“, след което съоръжението ще бъде актувано като публична общинска собственост.Язовирът е строен през 1991 г с първоначално предназначение за напояване на 11 хил дка земеделски площи. Освен това предназначение, експерти са на мнение, че водата в съоръжението би могла да се  използва и за питейни нужди. Затова е необходимо изготвянето на проект за изграждане на трасе от язовир „Самуилово” до „Сондата”, предвид факта, че има завършено трасе от „Сондата” до Петрич. Капацитетът на язовира е напълно достатъчен да покрие нуждите за питейна вода на Петрич, която ще се получава по гравитачен път, но след пречистване. Водата е планинска, с добри показатели и с постоянен дебит. Така чрез осигуряването на друг водоизточник ще се намали зависимостта от помпажно подаване на питейна вода за града. Язовир „Самуилово” е с параметри: язовирна стена с височина около 30 м, дължина 300 м., ширина на короната 5м и полезен обем вместимост – 1 982 000 куб.м. Малка част от язовира попада върху възстановени частни имоти, които не са отчуждавани (строителството е започнало преди  възстановяването на земите, но след влизане в сила на ЗСПЗЗ). За да бъде довършена процедурата и язовирът да бъде въведен в експлоатация, е необходимо Община Петрич да придобие в собственост имотите от физическите лица, върху които е изграден обектът. Става въпрос за седем имота. Заради това се внася предложение до Общинския съвет за взимане на решение за възмездно придобиване в собственост на въпросните седем имота.
Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)