Днес е Европейски ден на птиците

Милиони мигриращи птици ще напуснат Европа тези седмици

Светът отбелязва Международния ден на птиците. Денят се чества от 1906 г. по силата на Конвенцията за защита на полезните птици.

София е една от европейските столици с най-голямо биоразнообразие. В столицата се срещат 280 вида птици от общо 420, които живеят в България. По време на миграция могат да бъдат забелязани дори някои изключително интересни и нетипични за големия град видове като черен щъркел, пчелояд, малък креслив орел и др. Всичко това е индикатор за състоянието на околната среда и за качеството на живот в града. Птиците (Aves) са клас двукраки, яйцеснасящи, покрити с пера и с видоизменени в криле предни крайници гръбначни животни. По принцип тялото на птиците е пригодено за летене, макар да съществуват и много нелетящи видове. Науката, която изучава този клас животни, се нарича орнитология.

Разпространени са по цялата Земя, а с принадлежащите над 9800 вида, птиците са най-многообразният клас сухоземни гръбначни животни, като списъкът на видовете птици се увеличава непрекъснато, най-вече с ежегодно откриваните нови видове в екваториалните гори. Според някои орнитолози броят им би могъл да бъде много по-голям. На територията на България са регистрирани 409 вида. В момента около 1200 вида птици са застрашени от изчезване.Снимка на Деня

МВнР: Сънародниците ни в Европа и Турция вече могат да гласуват, приключи вотът в Нова Зеландия