Детско полицейско управление се проведе в СУ "Н. Рилски" в Банско

Децата научиха своите права и отговорности в обществото

Стартира II-ри етап от програма "Детско полицейско управление", предназначена за обучение на деца от начален и прогимназиален етап. Идеята на програмата е децата, забавлявайки се, да придобият знания и умения за опазване на своя живот и този на приятелите си; за своите права и отговорности в обществото; за работа в екип, уважение и толерантност; както и справяне в специфични ситуации на улицата и в училище.

Теоретичните занимания бяха проведени от служителите на МВР в училищна среда, като се предвиждат и практическите занятия на открито. Основната задача, която си поставят представителите на органите на реда са ранната превенция на подрастващите; утвърждаване на ценностно отношение към законите в страната; създаване на навици за безопасно поведение и вземане на адекватни решения в определени ситуации; изграждане на гражданска позиция и развитие на гражданска компетентност. В изпълнение на задачите беше подписано споразумение за партньорство за създаване и реализиране на „Детско полицейско управление“ между Районно Управление град Банско и СУ „Неофит Рилски” - Банско. В ролята на доброволци бяха избрани учениците от V б клас с ръководител госпожа Шинка Цакова. Обучители и ръководители на програмата са инспектор Катя Чакърова и младши полицейски инспектор Петър Ергин към местното Районно управление.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен