Спортисти и самодейци от Банско и Разлог се обединиха срещу зависимостите

Проведоха кампании в два спортни клуба и един младежки център

През тази седмица се проведоха кампании в два спортни клуба и един младежки център на територията на Община Банско. Мероприятията бяха част от изпълнението на проект „Обичам живота, живея здравословно”, Направление 1, тема „Насърчаване на здравословен начин на живот“. Експертите, работещи по проекта посетиха заниманията на „ТАЕКУОН-ДО КЛУБ HAWK“ - Банско и Ски Клуб Банско (направления Ски Алпийски дисциплини, Ски бягане и Биатлон), чиито спортисти са младежи от Банско и Разлог. Посещението в младежки клуб към читалище „Никола Вапцаров” бе продължение на проведения по-рано през годината съвместен концерт „С музиката аз летя”, организиран от Марин Бърдарев.
По време на посещенията бяха проведени беседи с участниците относно здравословния начин на живот. Засегнати бяха теми относно придобиване на знания, нагласи и умения за здравословен начин на живот, безопасно поведение и избягване на рискови за здравето практики, както и темите относно вредите върху човешкото тяло от различните видове зависимости. На всички участници бяха раздадени информационни материали. Проектът се изпълнява под егидата на Министерството на младежта и спорта по Национална програма за изпълнение на младежки дейности по чл.10а от Закона за хазарта за 2018 г.