Пейте! Световният ден на музиката е!

Отбелязва се от 1974 г. по решение на Международния съвет за музика

Пейте! Световният ден на музиката е! Честит празник, певци и музиканти!

Музика (от гръцки: μουσική, „изкуство на музите“) е вид изкуство, в който средството за изразяване е звукът. Основни елементи на музиката са тонът (който определя мелодията и хармонията), ритъмът (и свързаните с него темпо, размер и артикулация), динамиката, тембърът и текстурата.

Създаването, изпълнението, значимостта и дори определението за музика варира в различните култури, както и в зависимост от социалния контекст. Музиката обхваща както строго организирани композиции (и тяхното представяне пред публика), така и импровизационната музика и дори различни алеаторни форми. Тя може да се раздели на жанрове и поджанрове, но често разграничението и връзките между различните жанрове са трудноопределими, а понякога и спорни.Снимка на Деня

Красотата на парк "Кайлъка"