ОИЦ Благоевград започва цикъл от информационни срещи

Срещите стартират от Симитли

Експертите на Областен информационен център - Благоевград стартират цикъл от информационни срещи на територията на Благоевградска област, по време на които ще представят отворената за подаване на проектни предложения подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ на Програмата за развитие на селските райони“ 2014 – 2020 г. Срещи по темата ще бъдат проведени във всеки общински център на Пиринско в периода 26 септември – 4 октомври 2018 г.
Подмярка 6.4.1. на ПРСР е една от най-привлекателните мерки за производители, предприемачи и занаятчии, които развиват или искат да развиват дейност на територията на селски район. 13 от 14-те общини в Благоевградска област / с изключение на община Благоевград/ са класифицирани като общини от селски тип, което позволява инвестиции на средства от ПРСР на тяхна територия.
Настоящата процедура дава възможност за кандидатстване с проектни предложения в три направления - производство, развитие на услуги и развитие на занаяти. Всеки отделен проект може да бъде в рамките на левовата равностойност от 10 000 до 600 000 евро като финансовата помощ за одобрени проекти е в размер до 50 на сто от общите допустими разходи.
По време на срещите екипът на ОИЦ – Благоевград ще представи информация относно срок за кандидатстване, допустими кандидати, допустими дейности и разходи и т.н. Ще бъде представен и начинът на подаване на проектни предложения чрез електронната система ИСУН 2020.
Цикълът от информационни срещи стартира от град Симитли на 26 септември, продължава с Разлог и Банско на 27-ми, Белица и Якоруда на 28 септември. На 1 октомври ще се проведат срещите в Кресна и Струмяни, на 2-ри в Сандански и Петрич, а на 3 октомври в Гоце Делчев и Хаджидимово. Последните две информационни срещи от обиколката в областта ще бъдат в Гърмен и Сатовча на 4 октомври.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен