Осъдиха условно търговец за неплатени данъци

Използвал документи с невярно съдържание

Окръжна прокуратура – Кюстендил е постигнала осъдителна присъда от две години и десет месеца „лишаване от свобода“ с четиригодишен изпитателен срок за извършено престъпление против данъчната система.

Подсъдимият Й.З., в качеството си на едноличен собственик на търговско дружество, в продължение на три години избягвал установяване и плащане на данъчни задължения. В подаваните месечни справки-декларации пред ТД на НАП той потвърждавал неистина и използвал документи с невярно съдържание – дневници за покупки и фактури за доставка на стоки. По този начин подсъдимият приспадал неследващ му се данъчен кредит.

С действията си мъжът избегнал плащането на данъчни задължения, предвидени в Закона за корпоративното подоходно облагане и Закона за данък върху добавената стойност, в особено големи размери – двеста деветдесет и шест хиляди лева.

Производството срещу Й.З е било проведено по реда на съкратеното съдебно следствие, тъй като подсъдимият е признал изцяло фактите, изложени в обвинителния акт на прокуратурата.