Избрани Новини

В Струмяни отчитат проекта "Активен живот"

Той е в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск

В Струмяни ще се проведе аключителна пресконференция по проект  "Активен живот", Договор № BG05M9OP001-2.005-0047-C02. Проектът е финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Той се изпълнява от Община Струмяни в партньорство с фондация „Институт за социални услуги в общността“.

„Активен живот” е проект в подкрепа на социалната интеграция на хора в риск, включително с увреждания и на членове на техните семейства, живеещи на територията на общината. Подкрепата се осъществява чрез разкриване и дейност на нова социална услуга – „Център за социална рехабилитация и интеграция” (ЦСРИ) в с.Струмяни, с капацитет 15 места.

Заключителната пресконференцията ще се състои днес от 16,00 ч. в залата на НЧ „Будител“-с.Струмяни. Участници в събитието ще бъдат представители на общинската администрация, Дирекция „Социално подпомагане” и Дирекция „Бюро по труда”, потенциални потребители и близки и други заинтересовани лица.Топ Новини

Снимка на Деня

За честта на Варна! (видео)