Откриха обновена жилищна сграда в Разлог

Присъства зам.министърът на МРРБ Деница Николова

Кметът на Община Разлог инж.Красимир Герчев и зам.министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова прерязаха лентата на обновена жилищна сграда в Разлог.

Честта да прережат трикольорната лента имаха и д-р Емил Тончев – народен представител и д-р Мария Копанарова – председател на ОбС-Разлог. Многофамилната жилищна сграда се намира на  ул.„Георги Бенковски” № 1 в Разлог и е обновена по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в Разлог – втора група” (СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул."Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул."Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул."Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул."Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул."Цар Иван Асен" II, бл. 1)“.

На тържествената церемония по рязане на лентата присъстваха представители на сдруженията на собствениците на блоковете по проекта, представители на фирмите изпълнители, ръководството на Община Разлог, служители на общинска администрация, жители и гости на града.

Основна цел на проекта е да се достигне по-висок клас на енергопотребление във всяка една от многофамилните жилищни сгради,  да бъдат намалени разходите за енергийно потребление и емисиите на парникови газове в Разлог. Очаква се да се осигури по-добро качество на въздуха, условия за живот и работна среда.

По проекта са изпълняват строително-монтажни работи, които включват топлинно изолиране на външните стени, подмяна на прозорци и врати със система от PVC профил и стъклопакет, топлинно изолиране на покрив и под, осигурена е и достъпна среда за хора в неравностойно положение.

 Общата стойност на Договора за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03 по проекта е в размер на 1 297408.59 лв., от които европейското съфинансиране е 1 099 998.19 лв., националното съфинансиране е 194 117.33 лв., собственото финансиране е 3293.07 лв.

Проектът се финансира по Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.Снимка на Деня

Златна есен в парк "Кайлъка"