Откриват обновена жилищна сграда в Разлог

Церемонията е от 11.30 ч.

Днес от 11.30 ч. пред обновената многофамилна жилищна сграда на ул.„Георги Бенковски“ № 1 в Разлог ще се проведе официална церемония „Рязане на лента” по проект „Повишаване енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в Разлог – втора група” (СС "Многофамилна сграда Язо 13" - ул."Георги Бенковски" 1, СС "Многофамилна сграда Надежда" - ул."Шейново" 4, СС "Град Разлог, Община Разлог, улица Шейново, вх. А и Б” - ул."Шейново" 6, СС "Блок Илинден" - ул."Илинден" 10, СС "15 Ятака" - ул."Цар Иван Асен" II, бл. 1)”, Договор за безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-2.001-0117-C03.
Общата стойност на проекта е 1 297 408.59 лева, от които европейското съфинансиране е в размер на 1 099 998.19 лева, националното съфинансиране е 194 117.33 лева, собственото съфинансиране е 3 293.07 лева. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Региони в растеж” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие.
Основната цел на проекта е постигане и гарантиране на устойчив растеж на  Разлог, чрез комплексно преодоляване на основните икономически, урбанистични и социални проблеми. С реализирането на проекта ще се подобри жизненият стандарт и условията на живот на местното население. Също така ще се осигури по-добро качество на въздух, условия за живот и работна среда.Снимка на Деня

Щрихи от Плевен